Головна сторінка
 
 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Міністерство екології та природних ресурсів
Національна Академія наук України
Академія наук Вищої школи України
ЗАТ “Геологічний інститут Київського університету”

ІІ Міжнародна наукова конференція

“Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища”

м. Київ, 8-10 жовтня 2001 року

 

ЗМІСТ

повний текст збірки тез (архів 162 Kb)

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ: ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

Г.Т.Продайвода (Україна),
Нова інтерпретаційна технологія геофізичного моніторингу небезпечних природних процесів

С.А.Вижва (Україна),
Геофізичний моніторинг як складова загальної системи моніторингу довкілля

А.В.Кендзера, И.Ю.Гурова (Украина)
Сейсмологический мониторинг территории Украины

М.І.Орлюк (Україна)
Геофізична екологія – основні задачі та шляхи їх розв’язку

К.П.Іванченко, С.П.Левашов, Г.Д.Нестеренко (Україна)
Геофізичні методи спостереження за зсувами

 

СЕКЦІЯ 1: СЕЙСМОАКУСТИЧНИЙ МОНІТОРИНГ – СЕЙСМОЛОГІЯ, СЕЙСМОРОЗВІДКА, ВСП, АКУСТИЧНИЙ КАРОТАЖ, АКУСТИЧНЕ ПРОСВІЧУВАННЯ

 

А.М.Скляр, А.В.Кендзера, В.А.Королев (Украина)
Количественная оценка сейсмической опасности территории особо ответственных объектов в Украине с учетом сейсмических свойств грунтов

С.А.Вижва, О.В.Винниченко (Україна)
Проблеми сейсмічного ризику

А.В.Жардецкий, В.С.Жуков, А.В.Тюгаев (Россия)
Возможности применения данных ГИС на объектах ПХГ для мониторинга геодинамических процессов, связанных с их эксплуатацией

М.Є.Гринь, Г.І.Ващенко, Д.М.Гринь (Україна)
Фокусування сейсмічних хвиль

А.В.Назаревич, Л.Є.Назаревич (Україна)
Дослідження сейсмотектонічних процесів у Закарпатті параметричним сейсмогеоакустичним (параметричним тензоваріометричним методом)

А.В.Назаревич, Л.Є.Назаревич (Україна)
Технологія комплексного активного параметричного сейсмогеоакустичного моніторингу природних та техногенних процесів і прогнозу катастроф

Р.С.Пронишин (Україна)
Розвиток сейсмічного процесу в Закарпатті за 1961-2000 роки.

Б.Г.Пустовитенко, В.Е Кульчицкий (АР Крым, Украина)
Система сейсмических инструментальных наблюдений на территории Украины как основной элемент сейсмического мониторинга

Е.И.Паталаха, Б.Н.Островерх, В.В.Гончар, В.И.Трегубенко, Н.И.Лебедь (Украина)
Современное геодинамическое состояние и оценка триггерного механизма в сейсмотектоническом процессе Черноморской плиты

Т.Вербицький, О.Кендзера, А.Гнип, Ю.Вербицький, Р.Пронишин, С.Вербицький (Україна)
Дослідження сейсмічності Закарпаття та перпективи комплексного геофізичного моніторингу

Г.Т.Продайвода, І.В.Віршило (Україна)
Інверсія даних про швидкість пружних хвиль при оцінці пружних властивостей середовища

Г.Т.Продайвода, Д.А.Безродний, І.М.Безродна (Україна)
Пружна симетрія і анізотропія об’ємних пружних хвиль метаморфічних порід Криворіжжя за даними ультразвукових досліджень

Г.Т.Продайвода, В.Д.Омельченко, Б.П.Маслов (Україна)
Сейсмомінералогічна модель земної кори Українського щита

В.М.Чехов, В.Д.Омельченко, Е.А.Ткаченко (Україна)
Визначення фізико-механічних властивостей гірських порід та дослідження складкоутворення у шаруватій товщі земної кори

Г.Т.Продайвода, Б.П.Маслов, Г.Т.Продайвода (Україна)
Нелінійні пружні постійні основних генетичних типів гірських порід

С.А.Вижва, О.М.Кожан (Україна)
Зв’язок структури пустотного простору порід Криворізької свердловини з акустичними та пружними характеристиками

 

СЕКЦІЯ 2: ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ МОНІТОРИНГ – ГЕОЕЛЕКТРИКА, ЕЛЕКТРОРОЗВІДКА, ЕЛЕКТРИЧНИЙ КАРОТАЖ, ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПРОСВІЧУВАННЯ

 

Я.С.Сапужак, О.Я.Сапужак, О.В.Сироєжко (Україна)
Просторові електромагнітні спостереження: актуальність і можливість

Г.И.Квятковский (Украина)
Геоэлектрический мониторинг – зеркало экосферы

М.В.Рева, Т.В.Руденко, Н.С.Єгорова (Україна)
Інтегральні характеристики індукційної петлі в присутності тонкої провідної пластини

М.В.Рева, Т.В.Руденко, Л.П.Андрієвська (Україна)
Індукційна петля з гармонійним струмом над однорідним напівпростором

В.В.Лукович (Україна)
Про оптимізацію дренажного захисту трубопроводів

М.В.Рева, Ю.Г.Калькутін, В.Б.Гаврильцев (Україна)
Про можливість оцінки стану ізоляційного покриття трубопроводів за даними наземної електрометрії

В.Ю.Максимчук , Ю.М.Городиський, Р.С.Кудеравець (Україна)
Магнітні властивості та мінеральний склад гірських порід нафтогазоносних товщ центральної частини ДДЗ

К.О.Гура, П.І.Грищук (Україна)
Векторний магнітометр та його можливості

В.М.Шуман, М.В.Рева (Україна)
Методи геоелектрики при вивченні магнітних властивостей розрізів

М.М.Решетник (Україна)
Проблеми опрацювання результатів отриманих при вимірюванні магнітних властивостей зразків гірських порід на астатичних магнітометрах

С.Д.Гурский (Украина)
Автоматизация процессов обработки и интерпретации результатов геофизического обследования коррозионного состояния газопроводов

А.И.Кошулько, С.Д.Гурский (Украина)
Разработка макета компьютерной системы мониторинга параметров катодной защиты магистральных газопроводов

В.П.Солдатенко, М.М.Довбнич (Украина)
Методика получения линеаментных характеристик потенциальных полей при изучении геодинамических процессов

 

СЕКЦІЯ 3: СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГЕОФІЗИЧНОГО МОНІТОРИНГУ ГЕОДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ЕКОЛОГІЧНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ”ЄКТІВ (АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ, ДАМБ, ШАХТ, СЕЙСМІЧНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОН, ДІЛЯНОК РОЗВИТКУ ЗСУВІВ, ОБВАЛІВ, КАРСТУ) ТА ПОШУКІВ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН

 

В.О.Андрющенко, В.М.Курганський (Україна)
Система реєстрації та збору даних для моніторингу за гідрогеологічними свердловинами

С.А.Выжва, С.И.Дейнеко, К.П.Иванченко (Украина)
Опыт использования радиоизотопного метода каротажа для мониторинга карстово-суффозионных процессов на территории раЭс

В.Д. Чебан, Е.Д.Кузьменко, Д.Н.Лящук, Я.В.Назар (Україна)
Результати геофізичних досліджень зсувонебезпечних схилів в Закарпатті

О.И.Максименко, С.И Мусатенко, М.И.Орлюк, В.И.Москалюк (Украина)
Отклики в параметрах ионосферы на экологические катаклизмы по данным ионосферной станции “Киев”

Н.Н.Новик (Украина) Чарлз Е. Даунс, Ларри А. Джонсон (США)
Применение технологии РМRАМ для экологического мониторинга

О.А.Сусин, (Украина), Ю.В.Антонов, С.В.Слюсарев (Россия)
Теоретические и практические аспекты микрогравиметрических исследований (∆g и Vzz – измерений) при решении геоэкологических задач

П.И.Пигулевский, В.К.Свистун, О.К.Тяпкин (Украина)
К вопросу разработки тектонической основы для решения задач техногенной безопасности и мониторинга районов АЭС

О.Й.Фіалко, Л.О.Ковальчук, Т.А.Конецька, Д.Д.Тютюнник (Україна)
Застосування термогідрогеодинамічного методу в геоекологічних дослідженнях та при пошуках корисних копалин

Г.Т.Продайвода, С.А.Вижва, Л.В. Жукова (Україна)
Акустичний моніторинг карстово-суфозіонних процесів

В.Г.Нурмухамедов (Украина)
Применение фазово-частотных характеристик вызванной поляризации при поисках самородной меди в трапповых образованиях Волыни

З.О.Вижва, С.А.Вижва (Україна)
Застосування статистичного моделювання двовимірних випадкових полів в задачах геофізичного моніторингу екологічного стану територій

А.П.Гожик (Україна)
Відображення особливостей хімічного та мінерального складу гранітоїдів в щільнісних властивостях (на прикладі Українського щита)

Д.Ю.Данилів, А.Й.Британ (Україна)
Особливості застосування електророзвідувальних методів при вивченні зсувних процесів на Закарпатті

А.В.Чорний, А.І.Якимчик (Украина)
Про нову нелінійну граничну задачу для рівняння Лапласа

О.А.Чорна (Украина)
Обернена задача гравіметрії для обмеженого зірчастого однорідного тіла

Ю.І.Дубовенко, А.В.Чорний (Украина)
Про структурну задачу гравіметрії

 

СЕКЦІЯ 4: ГЕОФІЗИЧНИЙ МОНІТОРИНГ ТЕРИТОРІЇ МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ

 

Є.М.Бицань, Д.М.Гринь, М.Є.Гринь (Україна)
Застосування реологічних тіл для створення моніторингу промислових об’єктів

І.І.Онищук (Україна)
Екогеофізичні дослідження прибережних територій водосховищ

М.А.Якимчук, С.П.Левашов, І.М.Корчагін, Ю.М.Піщаний (Україна)
Еколого-геофізичний комплекс обстеження зон небезпечних проявів екзогенних та техногенних процесів, пов’язаних зі зсувами та провалами у міських та промислових агломераціях

В.Алказ, А.Зайченко (Молдова)
Проект оценки и мониторинга сейсмического риска территории г.Кишинева, Молдова

О.В.Кендзера, В.В. Кутас, В.Д.Омельченко (Україна)
Геофізичний моніторинг території Києва

А.П.Гончарук, В.Г.Поліщук, М.І.Майко (Україна)
Вивчення підтоплюваних областей в межах м. Києва геофізичними методами

 

СЕКЦІЯ 5: АГРОГЕОФІЗИКА

 

М.І.Гузій, Т.І.Науменко, С.А.Попов, А.В.Сухорада, К.М.Тяміна (Україна)
“Зараження” металічним залізом грунтового покриву України та його відображення в матеріалах детальних магнітних зйомок

Т.І.Науменко, С.А.Попов, А.В.Сухорада, К.М.Тяміна (Україна)
Деякі особливості раціональної методики вивчення тонкої структури локального геомагнітного поля в агро- і екогеофізиці

А.В.Сухорада, К.Л.Довженко (Україна)
Криворізький регіон – перші результати вивчення феромагнітного “зараження” грунтового покриву

А.В.Сухорада, С.І.Шепель, А.С.Шепель (Україна)
Електрометрія чорноземів Харківської області

С.А.Попов, В.Г.Радченко, А.В.Сухорада, М.А.Сухорада (Україна)
Біомагнетична складова агрогеофізики

А.В.Сухорада, А.М.Жадан (Україна)
Магнетизм при вивченні техногенних ландшафтів України

Д.А.Безродний, І.І.Онищук, А.В.Сухорада, С.І.Шепель, Р.В.Хоменко (Україна)
Перші результати системних електрометричних досліджень території агрогеофізичного стаціонару “Університет”

В.И.Кириенок, А.В.Сухорада (Украина)
Радиоэкологический полигон “Побужье”. Итоги десятилетних наблюдений

С.Т.Звольський, В.В.Кулик (Україна)
Визначення вологості і засоленості геологічного середовища методом ДІНС при геофізичному моніторингу

<< на попередню


 Web-сайт створений за підтримки консорціуму IREX

 З приводу розміщення матеріалів контактуйте: Дмитро Кравченко, dmitry_k@mail.univ.kiev.ua