Conferences Головна сторінка
 
 
 

 

http://www.ems.kiev.ua
Підприємство “Екомедсервіс” Екологічне управління, екологічний менеджмент підприємств та організацій, проведення лабораторних досліджень, екологічне страхування, маркування та сертифікація, розробка та впровадження екологічних геоінформаційних систем.

http://www.osvita.org.ua
Освітній портал  Довідник вищих навчальних закладів України.

http://www.gm-eda.info
Сайт присвячений проблемам геної інженерії у виробництві продуктів харчування. Піднімається питання про неоднозначний вплив геномодифікованих продуктів на здоров'я людини.

"Екогармонія"
http://www.ecoharmony.lvіv.ua
Електронна версія екологічної радіопрограми "Екогармонія". Інформація з екологічних проблем, погляди спеціалістів щодо глобального потепління, генетично модифікованих продуктів, канцерогених речовин, пестицидів. Оригінальні думки про оточуюче середовище починаючи з часів Древнього Риму до сьогодення.

Український центр екологічних і водних проектів - УЦЕВП
http://www.ucewp.kiev.ua
Впровадження математичних моделей для прогнозування забруднення навколишнього середовища й динаміки водних систем, систем підтримки прийняття рішень з аварійного реагування й екологічного менеджменту. Наукові публікації й колекція посилань із цієї тематики.

Radioecological Center.
http://www.ukrnet.net/~hydro/
НДЦ радіогідрогеоекологічних полігонних досліждень – наукова організація, яка займається дослідженнями в області гідроекології, радіоекології, захоронення радіоактивних відходходів у геоекологічному середовищі.

Неофіційний сайт кафедри грунтознавства ЧНУ ім. Ю. Федьковича.
http://ecosoil.web.cv.ua/

ЕкоПраво-Харків
http://www.ecopravo.kharkov.ua/
Організація допомагає громадянам та неурядовим громадським організаціям захищати екологічні права, надає консультації та здійснює юридичне забезпечення громадських прородоохоронних заходів, організовує семінари з питань використання екологічного законодаства та діяльності громадських організацій, реалізує освітню програму для студентів-юристів, здійснує інші проекти.

Сервер періодичних видань SciLib Київського національного університету імені Тараса Шевченка. http://scilib.univ.kiev.ua/

Датська Енергетична програма з урахуванням екологічних аспектів для України виконується Датським Енергетичним Агентством . Ця програма технічної допомоги відноситься до програм, розроблених з метою охорони довкілля, і є частиною двосторонньої допомоги, яку Данія надає Центральній та Східній Європі. http://www.danenergy.kiev.ua/

Таврічеський національний університет. Біологічний факультет. Кафедра екології та раціонального прородокористування
http://www.crimea.edu/structure/biol_fac/biol_fac5.html

Таврічеський національний університет. Географічний факультет. Кафедра геоекології.
http://www.crimea.edu/structure/geo_fac/geo_fac2.html

Вопросы развития Крыма, выпуск 10 “Состояние окружающей среды и использование природных ресурсов в Автономной Республике Крым” http://www.crimea.edu/crimea/ac/10/

Донецький державний технічний університет. Фаультет екології та хімічної технології http://www.dgtu.donetsk.ua/russian/struk/facult/fecht/default.htm

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Геологічний факультет.http://www.geol.univ.kiev.ua/

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Географічний факультет.http://www.geo.univ.kiev.ua/

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Біологічний факультет.http://www.biol.univ.kiev.ua/

Національний університет “Києво-Могилянська Академія”. Природничій факультет. Кафедра екології.http://www.ukma.kiev.ua/~zamos/ecology1/mainukr.htm

Львівський національний університет. Геологічний факультет. Кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології.http://www.franko.lviv.ua/faculty/geology/ECOLOG/index.htm


Web-сайт створений за підтримки консорціуму IREX

 З приводу розміщення матеріалів контактуйте: Дмитро Кравченко, dmitry_k@mail.univ.kiev.ua