Конференції
 
 

Іванік О.М., Гожик П.Ф.
Геолого-геоморфологічні дослідження східноантакртичних морів
Монографія. - К., 2002. - 144 с.

В монографії викладено результати аналітичних узагальнень та методичних розробок геолого-геоморфологічних досліджень східноантакртичних морів Південного океану. Запропоновано методику дослідження геоморфологічної будови дна із застосуванням ГІС-технологій. Підтверджено, що застосування ГІС-технологій є перспективним у дослідженні геолого-геоморфологічних компонентів земної біосфери. Охарактеризовано основні риси седиментогенезу та морфогенезу у Південному океані, що відзначаються складною просторовою мінливістю залежно від різноманітності природних умов, що відображено в процесах рельєфотворення і в фаціальних системах різних рівнів. Викладено основні аспекти впливу рельєфу океанічного дна на розподіл зон біопродуктивності в межах Південного океану.

Робота розрахована на широке коло читачів і в першу чергу студентів геологічних та географічних факультетів як методичний посібник для опрацювання матеріалу в системі ГІС-технологій.


Web-сайт створений за підтримки консорціуму IREX

З приводу розміщення матеріалів контактуйте: Дмитро Кравченко, dmitry_k@univ.kiev.ua