Conferences Головна сторінка
 
 

 

Байсарович Ірина Михайлівна

Список наукових публікацій в галузі екології

№ з/п

Найменування наукових праць

Назва журналу, видавництво, номер, рік

Прізвища авторів

1

Режим и баланс подземных вод Байдарской котловины Крыма

ВСЕГИНГЕО "Изучение и прогноз режима и баланса подземных вод СССР". Изд. Мингео СССР, Москва, 1986. - С. 81-84.

Юровський Ю.Г.,

Мелешин В.П.,

Байсарович І.М.,

2

Геоэкологические исследования в замыкающих створах речных бассейнов малых рек (на примере юго-восточной части Крыма)

Геологічний журнал Інституту геологічних наук НАН України, Київ. 1995. - N2. - С. 56-60.

Юровський Ю.Г.,

Байсарович І.М.

3

Геология - экологической медицине.

Экологические аспекты загрязнения окружающей среды. Международная научно-практическая конференция, г. Киев, 26-28 марта 1996. Київ.: Товариство "Знання" України. - 1996. - Ч.2. - С. 179-180.

Байсарович І.М.

4

Проблеми ліквідації осередків забруднення навколишнього середовища нафтопродуктами

IY International Congress on Bioconversion of Organic Wastes and Protection of Environment. Тези доповідей. Київ: Асоціація "Біоконверсія". – 1996. - С. 176-178.

Байсарович І.М.,

Шостак Т.А.

5

Нафтохімічне забруднення компонентів підземної гідросфери в Україні: Проблеми та шляхи їх вирішення.

Основні напрями забезпечення безпеки населення та стійкості функціонування господарства України при загрозі виникнення природних та техногенних катастроф. Науково-технічна конференція. Київ, 10-12 грудня 1996. Ч.1 - С. 76-78.

Байсарович І.М.,

Митропольський О.Ю.,

Шевченко Ю.А.,

Шостак Т.А.

6

Нафтохімічне забруднення грунтів зони аерації в Україні.

Актуальнi проблеми екогеологiї України. Зб. матерiалiв. Київ. 1997. С.3.

Байсарович І.М.,

7

Екологічні проблеми нафтохімічного забруднення грунтів зони аерації в Україні.

Матеріали науково-практичної наради "Екологічні проблеми і перспективи розвитку магістральних трубопроводів", м. Ужгород, 14-16 жовтня 1997. С.30-34.

Байсарович І.М.,

Митропольський О.Ю.

8

Аналіз екологічних аспектів здоров'я людини - перспективний напрямок розвитку геологічної науки.

Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу геологічного факультету 13-14 травня 1999 р. - Київ. 1999. C. 38.

Кошляков О.Є.

Байсарович І.М.,

9

Екологічні аспекти впливу вмісту природних компонентів у воді на стан здоров'я людини.

Актуальні проблеми геології України. Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу геологічного факультету 16-17 травня 2000 р. - Київ. 2000. - C. 45.

Байсарович І.М.,

Кошляков О.Є.

Звіти з наукової роботи екологічного спрямування

№ з/п

Найменування наукових пpаць

Вид роботи, номер, рік

Пpiзвища автоpiв

1

Наукова еколого-експертна оцiнка проекту “Облаштування Акташського нафтового родовища для пробної експлуатації”

Звіт за завданням Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 03.07.1997 №10-3/158. Київ, 1998 р.

Байсарович І.М., Кошляков О.Є.

2

Наукова еколого-експертна оцiнка проекту “Октябрське родовище вогнетривних та керамічних глін. Октябрський кар'єр №1 першої черги відпрацювання”

Звіт за завданням Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 28.01.1998 №9/2-3/15-12. Київ, 1998 р.

Байсарович І.М., Кошляков О.Є

3

Наукова еколого-експертна оцiнка проекту “Будівництва рудника на базі Новоконстантинівського родовища в Кіровоградської області”

Звіт за завданням Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 23.09.1998 №9/2-3/15-407. Київ, 1999 р.

Байсарович І.М., Кошляков О.Є., Гожик А.П.

4

Наукова еколого-експертна оцiнка “Проекту розробки і рекультивації Шабовського родовища песків в Херсонської області”

Звіт за завданням Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 31.03.1998 №09/2-3/286. Київ, 1998 р.

Байсарович І.М., Кошляков О.Є

5

Наукова еколого-експертна оцінка ескізного проекту “Ліквідація Подорожненського кар'єру, рекультивація земель і відновлення ландшафту“

Звіт за завданням Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 20.01.1999 №9-3-42. Київ, 1999 р.

Байсарович І.М.,

Кошляков О.Є.

6

Наукова еколого-експертна оцінка проекту “Розкриття та відпрацювання запасів Східної зони Центрального родовища” в Кіровоградській області

Звіт за завданням Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 14.12.1999 №9-3/362. Київ, 2000 р.

Байсарович І.М.,

Кошляков О.Є.

7

Виконання державної експертизи з питань екологічної експертизи (науково-експертної оцінки), як складової частини комплексної державної експертизи ТЕО улаштування свердловин в заплаві р.Сули Яблунівського НГКР (Полтавська обл.)

Звіт за завданням Міністерства екології та природних ресурсів України від 06.04.2000 №9-3-55 та згідно з договором з Центральною службою Укрінвестекспертизи від 14.06.2000 № 9 . Київ, 2000 р.

Кошляков О.Є., Байсарович І.М.

8

Наукова еколого-експертна оцінка робочого проекту розробки родовища первинних каолінів “Біла Балка”, кар’єр “Центральний”

Звіт за завданням Міністерства екології та природних ресурсів України від 12.09.2000р. № 190/9. Київ, 2001 р.

Кошляков О.Є., Байсарович І.М.

 << на попередню


 Web-сайт створений за підтримки консорціуму IREX

 З приводу розміщення матеріалів контактуйте: Дмитро Кравченко, dmitry_k@mail.univ.kiev.ua