Conferences Головна сторінка
 
 

 

Кошляков Олексій Євгенович

Список наукових публікацій в галузі екології

№ з/п

Найменування наукових пpаць

Вид роботи, номер, рік

Пpiзвища автоpiв

1

Основы охраны подземной гидросферы

27-й Международный геологический конгресс. Москва, Наука, 1984.

Павловец И.Н.,

Кошляков А.Е.

2

Особенности методики комплексного картирования и оценки нарушений геологической среды

1-й Всесоюзный съезд гидрогеологов, инженеров-геологов и геокриологов. Киев, 1988.

Павловец И.Н.,

Кошляков А.Е.,

Чернин В.М.

3

Использование материалов космических съемок для выявления техногенной составляющей морфогенеза

4-я Региональная научно-техническая конференция по региональному картографированию. Иркутск, 1989.

Кошляков А.Е.,

Палиенко В.П.,

Решетняк С.И.,

Чернин В.М.

4

Основні засади створення системи локальних моніторингів стану довкілля при розробці родовищ корисних копалин

Збірник “Актуальні проблеми екогеології України”. Київ, 1997.

Гожик А.П.,

Кошляков О.Є.

5

Програма створення системи гідромоніторингу в районі гори Гасфорт

Збірник “Актуальні проблеми екогеології України”. Київ, 1997.

Кошляков О.Є.,

Огняник М.С.,

Мокієнко В.І.

6

Аналіз екогеологічних аспектів здоров’я людини – перспективний напрямок розвитку геологічної науки

Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу геологічного факультету 13-14 травня 1999 р. Київ, 1999.

Байсарович І.М.,

Кошляков О.Є.

7

Екогеологічні аспекти впливу вмісту природних компонентів у воді на стан здоров’я людини

Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу геологічного факультету 16-17 травня 2000 р. Київ, 2000.

Байсарович І.М.,

Кошляков О.Є.

8

Проблеми створення нормативної бази з питань охорони довкілля під час розробки родовищ нафти та газу

Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу геологічного факультету 16-17 травня 2000 р. Київ, 2000.

Коржнев М.М.,

Кошляков О.Є.

9

Деякі аспекти екологічної експертизи проектів видобутку нафти та газу

Науково-технічний збірник “Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ”, випуск 37 (том 1), матеріали Міжнародного форуму Конференція єврорегіонів “Мир та безпека”. Івано-Франківськ, 2000.

Гожик А.П.,

Кошляков О.Є.,

Калиновський С.В.,

Коржнев М.М.

10

Особливості вивчення впливу розробки родовищ зернистих фосфоритів Волині методом свердловинного гідровидобутку на стан довкілля

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Серія Геологія, випуск 18. Київ, 2000.

Мандрик Б.М.,

Кошляков О.Є.,

Кириченко Є.С.

Звіти з наукової роботи екологічного спрямування

№ з/п

Найменування наукових пpаць

Вид роботи, номер, рік

Пpiзвища автоpiв

1

2

3

5

1

Разработать и представить в ГКНТ, Госплан СССР и союзных республик рекомендации по охране геологической среды для Южно-Украинского горнодобывающего района

Отчет по теме ГКНТ СССР. Киев, 1985 г.

Павловець І.М.,

Волошаненко Т.С.,

Кошляков О.Є.,

Яновська Л.М.

2

Усовершенствовать методы изучения и прогнозирования изменения ресурсов и режима подземных вод районов интенсивной разработки полезных ископаемых юга УССР

Отчет по теме Министерства геологии УССР. Киев, 1985 г.

Павловець І.М.,

Кошляков О.Є.,

3

Проект висновків додаткової державної екологічної експертизи відкоригованого проекту будівництва гірничо-збагачувального комплексу на родовищі вапняків г.Гасфорт

Звіт за завданням Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 23.01.1996 №10-4/11-116. Київ, 1996 р.

Огняник М.С.,

Кошляков О.Є.,

Мандрик Б.М.

4

Наукова еколого-експертна оцінка проекту "Проведення пошукової оцінки та розвідки Милятинського і Копитківського родовища зернистих фосфоритів Здолбунівської ділянки в Рівненській області на 1996-1998 роки"

Звіт за завданням Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 02.04.1997 №10-3/15-61. Київ, 1997 р.

Гожик А.П.,

Кошляков О.Є., Шевченко В.І.

5

Підготовка та затвердження проекту робіт з оцінки впливу свердловинного гідровидобутку (СГВ) зернистих фосфоритів на навколишнє природне середовище

Звіт згідно зі спільним замовленням Держкомгеології, Мінпрому, Мінекобезпеки України від 27.08.1996 р. №106/149/97/25. Київ, 1997 р.

Мандрик Б.М.,

Кошляков. О.Є.

6

Наукова еколого-експертна оцінка Робочих проектiв № 9-96К, № 17-96, № 23-96К, № 1-97К на будiвництво нагнiтальних i експлуатацiйних свердловин Бугруватiвського нафтового родовища

Звіт за завданням Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 16.07.1997 №10-3/176. Київ, 1998 р.

Гожик А.П.,

Кошляков О.Є.

7

Наукова еколого-експертна оцiнка проекту “Облаштування Акташського нафтового родовища для пробної експлуатації”

Звіт за завданням Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 03.07.1997 №10-3/158. Київ, 1998 р.

Байсарович І.М., Кошляков О.Є.

8

Наукова еколого-експертна оцiнка проекту “Октябрське родовище вогнетривних та керамічних глін. Октябрський кар'єр №1 першої черги відпрацювання”

Звіт за завданням Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 28.01.1998 №9/2-3/15-12. Київ, 1998 р.

Байсарович І.М., Кошляков О.Є

9

Наукова еколого-експертна оцiнка проекту “Будівництва рудника на базі Новоконстантинівського родовища в Кіровоградської області”

Звіт за завданням Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 23.09.1998 №9/2-3/15-407. Київ, 1999 р.

Байсарович І.М., Кошляков О.Є., Гожик А.П.

10

Наукова еколого-експертна оцiнка “Проекту розробки і рекультивації Шабовського родовища песків в Херсонської області”

Звіт за завданням Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 31.03.1998 №09/2-3/286. Київ, 1998 р.

Байсарович І.М., Кошляков О.Є

11

Наукова еколого-експертна оцiнка робочого проекту № 95091 "Розробка Мужіївського золоторудного родовища (1 черга будівництва - дослідно-промислова дільниця)

Звіт за завданням Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 09.12.1998 №9-3/14-458. Київ, 1999 р.

Гожик А.П.,

Кошляков О.Є.

12

Наукова еколого-експертна оцінка Робочого проекту № 400/97 "Облаштування Марківського газоконденсатного родовища на період дослідної експлуатації. Краснодонський район Луганської області."

Звіт за завданням Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 05.06.1998 №09-3/430. Київ, 1999 р.

Гожик А.П.,

Кошляков О.Є.

13

Наукова еколого-експертна оцінка ескізного проекту “Ліквідація Подорожненського кар'єру, рекультивація земель і відновлення ландшафту“

Звіт за завданням Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 20.01.1999 №9-3-42. Київ, 1999 р.

Байсарович І.М.,

Кошляков О.Є.

14

Наукова еколого-експертна оцінка робочого проекту № 1820 "Облаштування Західно-Солохівського газоконденсатного родовища"

Звіт за завданням Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 14.07.1999 №09-3/218. Київ, 1999

Гожик А.П.,

Кошляков О.Є.

15

Наукова еколого-експертна оцінка проекту “Розкриття та відпрацювання запасів Східної зони Центрального родовища” в Кіровоградській області

Звіт за завданням Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 14.12.1999 №9-3/362. Київ, 2000 р.

Байсарович І.М.,

Кошляков О.Є.

17

Наукова екологічна оцінка впливу на водне середовище від реалізації проекту “Облаштування свердловин в заплаві р. Сула Яблунівського ГКР”

Звіт за завданням Міністерства екології та природних ресурсів України від 06.04.2000 №9-3-55. Київ, 2000 р.

Ободовський О.Г.,

Гребінь В.В.,

Кошляков О.Є.

18

Виконання державної експертизи з питань екологічної експертизи (науково-експертної оцінки), як складової частини комплексної державної експертизи ТЕО улаштування свердловин в заплаві р.Сули Яблунівського НГКР (Полтавська обл.)

Звіт за завданням Міністерства екології та природних ресурсів України від 06.04.2000 №9-3-55 та згідно з договором з Центральною службою Укрінвестекспертизи від 14.06.2000 № 9 . Київ, 2000 р.

Кошляков О.Є., Байсарович І.М.

19

Науково-дослідна робота “Підготовка проектів нормативних документів по охороні довкілля під час розробки родовищ нафти та газу”

Звіт згідно з договором з Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 16.06.1998 р. № 195/13. Київ, 2000 р.

Коржнев М.М.,

Гожик А.П.,

Кошляков О.Є.

20

Виконання державної експертизи з питань екологічної експертизи (науково-експертної оцінки), як складової частини комплексної державної експертизи проекту “Розширення (реконструкція) хвостового господарства для підтримки потужностей Північного гірничо-збагачувального комбінату в м.Кривий Ріг”.

Звіт за завданням Міністерства екології та природних ресурсів України від 12.12.2000 №8/1-4/789 та згідно з договором з Центральною службою Укрінвестекспертизи від 26.12.2000р. № 77Е . Київ, 2000 р.

Кошляков О.Є.

21

Виконання державної експертизи з питань екологічної експертизи (науково-експертної оцінки), як складової частини комплексної державної експертизи робочого проекту “Протиаварійні роботи по інженерному захисту території Лівадійського палацово-паркового комплексу”

Звіт за завданням Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.03.2000 №9-3-44 та згідно з договором з Центральною службою Укрінвестекспертизи від 25.12.2000р. № 35Е . Київ, 2000 р.

Кошляков О.Є.

22

Наукова еколого-експертна оцінка робочого проекту розробки родовища первинних каолінів “Біла Балка”, кар’єр “Центральний”

Звіт за завданням Міністерства екології та природних ресурсів України від 12.09.2000р. № 190/9. Київ, 2001 р.

Кошляков О.Є., Байсарович І.М.

 << на попередню


 Web-сайт створений за підтримки консорціуму IREX

 З приводу розміщення матеріалів контактуйте: Дмитро Кравченко, dmitry_k@univ.kiev.ua