Conferences Головна сторінка
 
 

 

Онищук Іван Іванович

Список наукових публікацій в галузі екології

№ з-п

Назва публікації

Автори

1

Опытно-методические геофизические исследования для изучения процессов подтопления и связанних с ними изменений почвогрунтов. // Тезисы докладов научно-технического семинара “Применение геофизических методов при гидрогеологических, инженерно-геологических исследованиях и охране окружающей среды.” Киев, 1987.

Шмарьян С. А.

Черноус Е. А.

Онищук И. И.

2

Применение геофизических методов для изучения подтопления земель. (Тезисы докладов 10-го Всесоюзного научно-технического семинара “Использование новых геофизических методов для решения инженерно-геологических и гидрогеологических задач”. Изд. ВСЕГИНГЕО, Москва, 1989, с.251-254)

Шмарьян С. А.

Онищук И. И.

3

Опыт применения геофизических методов при геоэкологических исследованиях (лесостепная зона Украины). (Тезисы докладов 11-го Всесоюзного научно-технического семинара “Геофизические исследования в гидрогеологии, инженерной геологии.” Изд. САИГИМС, Ташкент, 1991, С.104-106).

Шмарьян С. А.

Онищук И. И.

Комская А. Ю.

4

Геофизические исследования в районах крупных гидротехнических сооружений. Изд. ПГО “Севукргеология”, Киев, 1989, 8 с.

Евсеев В. П.

Ентин В. А.

Онищук И. И.

Корень М. В.

5

Изучение подтопляемых земель.

Изд. ПГО “Севукргеология”, Киев, 1989, 8 с.

Шмарьян С. А.

Онищук И. И.

Евсеев В. П.

Костенко Е. А.

Корень М. В.

6

Изучение подтопления городских и промышленных застроек. Изд. “Севукргеология”, Киев, 1989, 8 с.

Шмарьян С. А.

Онищук И. И.

Евсеев В. П.

Костенко Е. А.

Корень М. В.

7

Дослідження екологічного стану та особливостей техногенних забруднень території дендропарку “Олександрія”. Вісник Київського університету “Геологія” вип. 13. Київ. 1995. С.60-65.

Вижва С. А.

Онищук І. І.

Храпак В. В.

8

Комплексні екогеофізичні дослідження для вивчення забруднень довкілля нафтопродуктами // Нафтові та газові ресурси України: проблеми їх пошуку, видобутку, транспорту, переробки та використання. Зб. матеріалів. Івано-Франківськ. 1997. С.34-35.

Онищук І. І.

9

Екогеофізичні дослідження при вивченні рекреаційних зон. Актуальні проблеми екогеології України. Зб. матеріалів. Київ. 1997.С.32-33

Онищук І. І.

10

Особливості методики геофізичних досліджень при пошуках пунктів захоронення радіоактивно забруднених матеріалів // Актуальнi проблеми геологiї України. Зб. матерiалiв. - Київ. 1998. С.55.

Онищук І. І.

11

Результати дослідних сезонних робіт на полігоні "Бучанський" // Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу геологічного факультету 13-14 травня 1999 р. - Київ. 1999. - С.42-43

Тимченко Ю.

Онищук І. І.

12

Особливості геофізичних досліджень в районах будівництва та експлуатації гідротехнічних споруд (хвостосховищ, відстійників, шламонакопичувачів тощо). // Вісник Українського Будинку економічних та науково-технічних знань. №3. –Київ.1999.

Толстой М. І.

Онищук І. І.

13

Екогеофізичні дослідження при вивченні зсувонебезпечних територій. // Актуальні проблеми геології України. Зб. Матеріалів наукової конференції. –Київ. 2000 р.

Онищук І. І.

14

Екогеофізичні дослідження забруднення грунтів нафтопродуктами.// Державний міжвідомчий науково-технічний збірник – Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. №37 (том1)2000 р. Івано-Франківськ. Ст. 64 – 65

Онищук І. І.

15

Екогеофізичні дослідження при вивченні підтоплення грунтів // Зб. тез міжнародної наукової конференції “Геофізичний моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища” (10.10-12.10.2000 р.).-Київ. 2000 р.

Онищук І. І.

Шабатура О. В.

16

Застосування геофізичних методів при геоекологічних дослідженнях в Дарницькому районі м. Києва. // Зб. тез міжнародної наукової конференції “Геофізичний моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища” (10.10-12.10.2000 р.).-Київ. 2000 р.

Онищук І. І.

Безродний Д. А.

Григоренко А. В.

17

Застосування екогеофізичних досліджень при вивченні підтоплених грунтів. (Здано до друку в Вісник Київського університету “Геологія”). -Київ. 2000 р.

Онищук І. І.

18

Особливості застосування геофізичних методів при геоекологічних дослідженнях в Дарницькому районі м. Києва (Здано до друку в Вісник Київського університету “Геологія”). -Київ. 2000 р.

Онищук І. І.

19

Геоелектричне вивчення підтоплення центральної частини Національного комплексу “Експоцентр України” (Здано до друку в Вісник Київського університету “Геологія”). -Київ. 2000 р.

Онищук І. І.

<< на попередню


Web-сайт створений за підтримки консорціуму IREX

З приводу розміщення матеріалів контактуйте: Дмитро Кравченко, dmitry_k@univ.kiev.ua