Конференції
 
 

 

Сніжко Сергій Іванович

Оцінка та прогнозування якості природних вод: Підручник.–
К.: Ніка-Центр, 2001. – 264 с.: іл.

У підручнику розглянуто основні причини погіршення якості природних вод, особливості їх сучасного хімічного складу. Показано залежність якості води від її хімічного складу. Представлено порівняно нові для України і мало описані у вітчизняній літературі речовини – органічні мікрозабруднювачі та медикаменти, які формують негативні споживчі властивості вод – їх канцерогенність, тератогенність тощо.

Викладено сучасні вітчизняні, а також найбільш відомі зарубіжні методики та критерії оцінки і прогнозування якості води, які використовуються у практиці українських водогосподарських організацій.

Призначено для студентів вищих навчальних закладів спеціальностей “Гідрологія суші”, “Гідрохімія та гідроекологія”, а також може бути корисним студентам інших спеціальностей гідрометеорологічних, географічних, геологічних та біологічних факультетів університетів, фахівцями у галузях гідрометеорології, водних ресурсів, екологічної безпеки навколишнього середовища.

природних вод, особливості їх сучасного хімічного складу. Показано залежність якості води від її хімічного складу. Представлено порівняно нові для України і мало описані у вітчизняній літературі речовини – органічні мікрозабруднювачі та медикаменти, які формують негативні споживчі властивості вод – їх канцерогенність, тератогенність тощо.

Викладено сучасні вітчизняні, а також найбільш відомі зарубіжні методики та критерії оцінки і прогнозування якості води, які використовуються у практиці українських водогосподарських організацій.

Призначено для студентів вищих навчальних закладів спеціальностей “Гідрологія суші”, “Гідрохімія та гідроекологія”, а також може бути корисним студентам інших спеціальностей гідрометеорологічних, географічних, геологічних та біологічних факультетів університетів, фахівцями у галузях гідрометеорології, водних ресурсів, екологічної безпеки навколишнього середовища.

Рецензенти:

В.М.Шестопалов, д-р геол.-мін. наук, професор, академік НАН України,

В.В.Підліснюк, д-р хім. наук, професор,

Д.В.Закревський, д-р географ. наук.

Затверджено радою географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 18 вересня 2000 року

Автор висловлює щиру подяку Генеральному директору асоціації “Нафтогазбудінформатика” доктору технічних наук Л.М.Уніговському за сприяння у виданні цієї книги.

 

Видавництво “Ніка-Центр”.
01021 Київ, вул. Інститутська, 25; т./ф. (044) 274-88-10

e-mail:psyhea@sabbo.net, servic57@i.com.ua

 


Web-сайт створений за підтримки консорціуму IREX

 З приводу розміщення матеріалів контактуйте: Дмитро Кравченко, dmitry_k@mail.univ.kiev.ua