Conferences Головна сторінка
 
 

 

Толстой Михайло Іванович

Список наукових публікацій в галузі екології

№ з.п.

Назва статті, монографії

Назви журналу

чи збірника

Прізвище автора

1

Методологические основы геоэкологии рекреационных зон Украины

Тезисы докладов совещания, Ужгород, 1991 г.

Толстой М.І.

2

Критерії вибору регіональних рекреаційних зон України та принципи їх геоекологічного вивчення

Екологія Полісся. Зб. тез науково-практичної конференції. м. Луцьк. 1993.

Толстой М.І.

3

Регіоналізація Шацького поозерря для потреб геоекологічного моніторингу

Зб. "Мат. загальнопольського з’їзду географічного товариства". Люблін . 1994

Толстой М.І.

4

Чорнобиль та рекреаційні зони Українського Полісся

Актуальні проблеми екогеології України. Зб. матеріалів. Київ. 1997. С.35

Толстой М.I.,

Єгорова Т.М.,

Тимченко Ю.А.

5

Регiональнi рекреацiйнi зони Українського Полiсся, їх ландшафтнi особливостi i можливостi рацiонального використання

Актуальні проблеми екогеології України. Зб. матеріалів. Київ. 1997. С.31

Єгорова Т.М., Тимченко Ю.А.,

Толстой М.I.,

Дудкiн В.П.

6

Створення комплексного геоекологiчного монiторингу Iрпiнь-Бучансько-Ворзельської рекреацiйної зони для забезпечення контролю за станом та динамiкою техногенного забруднення

Актуальні проблеми екогеології України. Зб. матеріалів. Київ. 1997. С.34

Толстой М.I.,

Єгорова Т.М.,

Тимченко Ю.А

7

Створення комплексного геоекологічного моніторингу Ірпінь-Бучансько-Ворзельської рекреаційної зони

Актуальні проблеми

геології України. Зб. матеріалів. - Київ. 1998. С.57

Толстой М.І.,

Єгорова Т.М.,

Тимченко Ю.А.,

Гожик А.П.,

Григоренко А.В.

8

Фоновий моніторинг. Методологічні підходи.

Актуальні проблеми

геології України. Зб. матеріалів. - Київ. 1998. С.58

Толстой М.І., Тимченко Ю.А., Кривецька Л.В.

9

Актуальні проблеми розвитку регіональних рекреаційних зон України, методологія їх геоекологічних досліджень

Вісник “Геологія”. – К.: Видавничий центр “Київський університет”. 2000. Вип. 18

Толстой М.І.

 << на попередню


Web-сайт створений за підтримки консорціуму IREX

 З приводу розміщення матеріалів контактуйте: Дмитро Кравченко, dmitry_k@mail.univ.kiev.ua