Conferences Головна сторінка
 
 
ГЕОЛОГІЯ БІОЛОГІЯ ГЕОГРАФІЯ

Географія

Випуск 45 (1999)

Аріон О.В.
Теоретичні аспекти оптимізаційного ландшафтно-екологічного аналізу територій природно-заповідного фонду. С. 19-22.

Надано визначення та розкрито основні теоретико-методологічні положення оптимізаційного ландшафтно-екологічного аналізу природоохоронних територій, основні напрямки та принципи їх оптимізації.

Петрина Н.В.
Ландшафтно-геохімічне обгрунтування мережі агроекологічного моніторингу. С. 22-24.

Обгрунтовується необхідність створення в Україні єдиної системи агроекологічного моніторингу та наводиться загальна програма ландшафтно-геохімічних досліджень з метою обгрунтування мережі агроекологічного моніторингу в межах адміністративної області.

Кирилюк М.І.
Передумови екологізації географічної науки. С. 27.

Наведено основні глобальні еколого-географічні проблеми та накреслені шляхи оптимізації природокористування та відтворення і збереження географічного середовища.

Кібич І.В., Коновалова Н.І.
До питання вивчення еколого-економічного комплексу Чернівецької області. С. 27-28.

Окреслено напрямки вивчення регіональних і локальних міжгалузевих еколого-економічних комплексів на прикладі Чернівецької області.

Щербина В.М.
Ландшатно-екологічний підхід до дослідження біорізноманіття лісових екосистем. С. 28-31.

Розглянуто питання дослідження і збереження біорізноманіття лісових екосистем та ландшафтно-екологічний підхід до його вирішення, обгрунтовано використання положень сучасної популяційної екології.

Мельник А.В.
Завдання і зміст еколого-ландшафтознавчого аналізу. С. 31-32.

Розглядаються завдання, цілі методи та структура еколого-ландшафтознавчого аналізу природно-територіальних комплексів.

Дмитрук О.Ю.
Теоретико-методологічні та практичні проблеми урбогеоекології. С. 32-34.

Розглянуто основні теоретико-методологічні та практичні проблеми геоекологічних досліджень урбанізованих ландшафтів. Визначено зміст та завдання урбогеоекології.

Цвєлих Є.М.
Порівняльна оцінка екологічних наслідків розробки карєєрів нерудних корисних копалин. С. 54-55.

Наведено порівняльну характеристику екологічних наслідків експлуатації родовищ на прикладі підводних та наземних карєєрів будівельних пісків.

Ободовський О.Г.
Гідроекологічні особливості формування русел річок України. С. 58-61.

Виконано оцінку особливостей руслоформування річок України в умовах господарської діяльності та з урахуванням гідроекологічних показників прояву руслових процесів.

Стецишин М.М.
Еколого-економічна ефективність природокористування в регіональному АПК. С. 65-66.

Розглядаються шляхи раціонального природокористування в регіональному Апк в умовах ринкової економіки.

Корнілова Н.В. Сутність території з критичною екологічною ситуацією. С. 66-68.

Простежено механізм виникнення екологічної ситуації території. Обгрунтовано специфіку території з критичною екологічною ситуацією.


Випуск 46 (2000)

Гамалій І.П.
Радіоактивне забруднення агроландшафтів Білоцерківського району Київської області. С.14-16.

Проаналізовано територіальні відміни та сучасні тенденції радіоактивного забруднення агроландшафтів Білоцерківського району.

Савицька О.В.
Просторовий розподіл важких металів у геосистемах міських лісопарків (на прикладі Голосіївського лісу). С.16-19.

Виконано ландшафтно-геохімічні дослідження просторового розподілу важких металів у грунтовому покриві геосистем Голосіївського лісу в місті Києві.

Кононенко О.Ю.
Механізм регулювання техногенно-екологічної безпеки на рівні регіону. С. 43-46.

Пропонується система економічних та організаційних заходів з управління потенційно небезпечними об’єктами на регіональному рівні.

Гудима М.Г.
Екологічні проблеми рекреаційного природокористування. С.46-49.

Описано зімни елементів ландшафту під впливом рекреаційної діяльності. Піднято питання навантаження і ємності природно-територіальних комплексів.


Випуск 47 (2001)

Шищенко П.Г., Олійник Я.Б.
Екологічна географія: становлення, сутність і завдання.

Розкрито історію становлення екологічної географії, її сутність та основні завдання

Лиманська І.В., Ободовський О.Г., Кобзистий П.І.
Синоптичні умови випадіння паводкоутворюючих дощів в Закарпатті.

Проаналізовано типи синоптичних процесів, які призводять до катастрофічних паводків по території Закарпаття.

Бугай Д.О., Курило С.М., Хільчевський В.К.
Гідрологічні процеси та оцінка гідрохімічних умов, які формують винос Sr-90 у водотоки з радіоактивно забруднених водозборів.

На прикладі експериментального водозбору розташованого в 5–ти кілометровій зоні ЧАЕС описано основні гідрологічні процеси, які формують міграцію стронцію-90 в поверхневі води; дано стислу характеристику гідрохімічного складу поверхневих (струмкових і болотних) та порових вод донних відкладів.

Гладкий О.В. Фактори суспільно-екологічної безпеки Київської господарської агломерації.

Розглянуто фактори суспільно-екологічної безпеки розвитку Київської господарської агломерації (злочинність, екологічні і техногенні катастрофи, соціальний стрес). Визначено регіони їх найбільшого впливу, які вимагають державного регулювання і зменшення екстремального потенціалу.


Випуски 48, 49 >>


ГЕОЛОГІЯ БІОЛОГІЯ ГЕОГРАФІЯ

 

 Web-сайт створений за підтримки консорціуму IREX

 З приводу розміщення матеріалів контактуйте: Дмитро Кравченко, dmitry_k@mail.univ.kiev.ua